Algemene voorwaarden

1. Prijzen en koopovereenkomst

1.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van V.O.F. Akomo Kids (hierna te noemen Akomo Kids) zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst.

1.2 De koopovereenkomst tussen Akomo Kids en de klant komt als volgt tot stand:
– de klant plaatst een bestelling op de website van Akomo Kids door artikelen in het winkelwagentje te plaatsen en de persoonsgegevens in te vullen.
– vervolgens maakt de klant een keuze betalen per iDEAL of ander betaalmedium of zelf overmaken per bank en klikt op de button ’Bevestigen’.
– de bevestiging dat de bestelling succesvol is afgerond verschijnt op het scherm. Naar het door de klant opgegeven e-mailadres wordt vervolgens een bevestiging van de order en een factuur gestuurd.

1.3 Indien de gegevens op de orderbevestiging niet juist zijn of de klant de bestelling wil veranderen, dient deze binnen 24 uur hierover een e-mail (met leesbevestiging) te sturen naar info@akomokids.com.

2. Levering, prijzen en transport

2.1 Alle prijzen voor de aangeboden artikelen zijn gebaseerd op levering door geheel Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk en zijn inclusief BTW.

2.2 Het risico van het transport van de door de klant bestelde artikelen is voor Akomo Kids. Op het moment van aflevering van de artikelen gaat het risico over op de klant. Het risico van een eventuele retourzending van de artikelen is voor rekening van de klant. Ook de kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

2.3 De artikelen worden doorgaans uit voorraad geleverd en kunnen meestal binnen 2 werkdagen bij de klant worden afgeleverd. Akomo Kids is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van deze of bij de producten vermelde indicatieve levertijden.

2.4 Bij het ontvangen van niet bestelde artikelen of tijdens het transport ontstane schade, dient de klant Akomo Kids hiervan binnen 2 werkdagen op de hoogte te stellen.

3. Betalingsvoorwaarden

3.1 Bij een bestelling is niet per se een aanbetaling van toepassing. Bestellingen dienen uiterlijk te worden betaald bij aflevering/verzending.

3.2 Onze artikelen kunnen op verschillende manieren worden betaald:
– De klant betaalt zelf het op de factuur vermelde bedrag o.v.v. het factuurnummer via zijn/haar bank.
– De klant betaalt indien gewenst met iDEAL of ander betaalplatform bij het plaatsen van de bestelling.

4. Levertijden

4.1 De vermelde levertijden zijn indicatief en gaan in zodra Akomo Kids de bestelling van de klant heeft ontvangen.
4.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Akomo Kids wordt overschreden, zal Akomo Kids de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

5. Schade bij transport

5.1 Indien een artikel beschadigd bij de klant aankomt, dient deze Akomo Kids hiervan onverwijld doch uiterlijk binnen 2 dagen op de hoogte stellen. Er wordt dan een afspraak met de klant gemaakt om het artikel op te halen. Binnen 7 werkdagen na retour van het beschadigde artikel krijgt de klant een nieuw exemplaar toegestuurd.

6. Zichttermijn en herroepingsrecht

6.1 De klant is gerechtigd de koopovereenkomst met Akomo Kids te ontbinden binnen 30 dagen na levering van de bestelling zonder opgave van redenen. De klant dient Akomo Kids hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) binnen bovengenoemde termijn op de hoogte te stellen, en de betreffende bestelling aan Akomo Kids te retourneren. Het retouradres is:

Akomo Kids VOF
Marowijne 13 D
1689AR Zwaag
The Netherlands

Het totaalbedrag van de artikelen wordt door Akomo Kids binnen 10 werkdagen na ontvangst van de retourzending op de rekening van de klant teruggestort. De verzendkosten van de retourzending zijn hierbij voor rekening van de klant, net als het risico van de retourzending.

6.2 Akomo Kids behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel gebruikt, of door de klant beschadigd is.

6.3 Gepersonaliseerde of op specificatie van de klant gemaakte producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

7. Garanties en klachten

7.1 Akomo Kids streeft naar het leveren van duurzame kwaliteit, zowel met betrekking tot het hout als de afwerking. Mocht de klant na ontvangst van de bestelling van mening zijn dat de geleverde artikelen niet voldoen aan zijn kwaliteitsverwachting, dan kan de klant dit schriftelijk (via brief of e-mail) binnen 2 dagen na ontvangst aan Akomo Kids laten weten, waarna de klacht in behandeling wordt genomen.

7.2 Garanties afgegeven door fabrikanten worden door Akomo Kids als leverancier onverkort uitgevoerd.

7.3 Eventuele klachten kunnen gericht worden aan:

Akomo Kids VOF
Marowijne 13 D
1689AR Zwaag
The Netherlands

Telefoon: (06) 3962 3411
Email: info@akomokids.com

8. Privacy

8.1 De door de klant opgegeven persoonsgegevens worden door Akomo Kids in het klantenbestand opgenomen en vertrouwelijk behandeld. Akomo Kids gebruikt de gegevens om de bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en de klant in de toekomst te informeren. Voor het overige zal Akomo Kids de gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van de klant.

8.2 Akomo Kids zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen voor zover die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

8.3 Een nadere uitwerking is opgenomen in het Privacy Statement van Akomo Kids.

9. Toepasselijkheid recht en bevoegd rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de Algemene voorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

V.O.F. Akomo Kids
KvK Alkmaar 73579041
BTW nummer NL859587289B01

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
En ontvang 10% korting op je volgende bestelling!