Privacybeleid

Privacyverklaring V.O.F. Akomo Kids
Via de website www.akomokids.com worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
• je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 februari 2019.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.
Daarnaast kun je een account aanmaken op onze website om bestellingen in de toekomst gemakkelijker te kunnen doen. Ook bij het bekijken van onze website op verschillende apparaten zoals een smartphone, een tablet, of een computer, e.d. worden er persoonsgegevens verzameld.
Verder is het mogelijk dat je ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met je opnemen om de vraag of klacht te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van je verzamelen middels prijsvragen, en andere acties waar je aan deelgenomen hebt.
Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Pinterest en Instagram), bijvoorbeeld wanneer je contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen je accountnaam zodat wij op je bericht kunnen reageren.
Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van je verwerken (mede afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen, deel te nemen aan prijsvragen of door het aanmaken van een account):

• Naam en voorna(a)m(en);
• (factuur)Adres;
• Telefoonnummer;
• Email adres;
• Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van je smartphone, laptop, tablet), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
• Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van je bezoek op onze website;
• Betaalgegevens;
• Aankoopgeschiedenis;
• Inloggegevens van je account.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• om je de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
• om je bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
• om met je te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven;
• om je gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt;
• om je vragen te beantwoorden of je klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
Akomo Kids verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.
Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met Akomo Kids een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Akomo Kids mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van je overeenkomst of kunnen wij je niet goed in staat stellen om aan je eigen verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijnen
Je gegevens worden bewaard tot zeven jaar na het doen van een aankoop ten behoeve van analyse doeleinden en commerciële doeleinden.

Verstrekking aan derden
Akomo Kids zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Koopovereenkomst:
• Postorderbedrijf, voor het bezorgen van je order;
• Leveranciers, ook buiten de EEG, voor het maken en bezorgen van je order in geval van rechtstreekse verzending;
• Hostingpartij van de website inclusief de developer en ons online marketing bureau;
• Betaalprovider, voor het verzorgen van betalingen en terugbetalingen;
• Reviewpartner, voor het uitnodigen van klanten voor een review van het gekochte product.
Verder zullen wij de door je verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kun je je afmelding doorgeven via ons e-mailadres info@akomokids.com

Cookies accepteren
Als je alle functionaliteiten op onze website wil gebruiken is het nodig dat je onze cookies accepteert. Bij je eerste bezoek zie je een venster waarmee je de cookies kunt accepteren. Dit doe je door de melding te sluiten of door verder te gaan op onze website.

Afmelden cookies
Wil je onze cookies verwijderen of wil je voorkomen dat cookies überhaupt op je computer komen? Bekijk dan hier hoe je cookies uitschakelt in Internet Explorer, Firefox, Safari en Google Chrome.

Beveiliging persoonsgegevens
Akomo Kids hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van je Persoonsgegevens. Om die reden hebben wij onder meer de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van je Persoonsgegevens:
• Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Akomo Kids of onder adequate beveiliging worden gehost bij leveranciers waarmee Akomo Kids een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;
• Het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen;
• Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen.

SSL
Akomo Kids maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de website tijdens het bestelproces en alle contactformulieren.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van je gegevens
Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze te allen tijde wijzigen in je account. Je kunt op www.akomokids.com inloggen in je account. Ook kun je bij ons e-mailadres info@akomokids.com terecht indien je inzage wenst in de gegevens die Akomo Kids van je heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Heb je nog vragen over het privacybeleid van Akomo Kids dan kun je per e-mail contact opnemen met Akomo Kids via info@akomokids.com.

Akomo Kids VOF
Marowijne 13 D
1689AR Zwaag
The Netherlands

Wanneer u contact opneemt krijgt u z.s.m. een reactie van ons.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
En ontvang 10% korting op je volgende bestelling! *